VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

LUFTFORSVARSMUSEET

Luftforsvarsmuseet er en avdeling under Forsvarsmuseet og er ansvarlig for den militære utstillingen i Luftfartsmuseets nordre fløy. Fra å være et hjelpemiddel for observasjon av fiendens bevegelser har også norsk militær luftfart utviklet seg til å bli en viktig, selvstendig, forsvarsgren. Utstillingen omfatter blant annet opprettelsen av Hærens og Marinens Flyvåpen, krigen 1940 -45 og oppbyggingen av Norges moderne luftforsvar etter 2.verdenskrig.