VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK


Post 1: Nordlandsmuseet


Nordlandsmuseet før 1940

Innenfra museet før krigen

Nordlandsmuseet under krigen

Innenfra etter bombingen
Nordlandsmuseet ligger mellom Prinsensgate og Rensåsgaten. Bygningen stod ferdig i 1904.
Den var tegnet av overlærer Ole Aarnseth, som også bestyrte museet i flere år. Ved bombingen i 1940 fikk museet to fulltreffere og ble noe ramponert. Men samlingene, som var oppbevart i kjelleren, var uskadet.

Under den tyske okkupasjonen holdt Nasjonalhjelpen til i bygningen.

Nordlandsmuseet i dag
Gå over Professor Schyttes gate et lite stykke vestover. Snu deg mot domkirken.
Tilbake til Innholdsfortegnelsen

Tilbake til innholdsfortegnelsen