VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

Post 2: Kirken


Postkort av kirken og kapellet anno 1904

Etter 27. mai
Grunnsteinen til Bodø kirke ble nedlagt sommeren 1886 av amtmann Otto Aubert. Kirken, med 1100 sitteplasser ble innviet 6. Januar 1888. Kirkesølvet ble gitt av apoteker Johannes Aas, og ble reddet av kirketjener Albert Andersen under bombingen 27. Mai 1940.
Til høyre på bildet fra 1904 ser du kapellet. "Allmuens" begravelsesseremonier ble holdt her, mens "overklassen" ble begravet fra kirken. Da bombeflyene kom inn over byen 27. Mai, var en seremoni nettopp avsluttet i kapellet. Vognmannen greide å spenne fra den vettskremte hesten, men både vognen og kisten ble flammenes rov.
Bilder av kirken etter at bombeflyene var ferdige finnes ikke. Det var heller ikke noe å ta bilder av. Bare rester av grunnmuren sto igjen av både kirken og kappellet.

Bødo kirke i dag. Nå er den også blitt domkirke.
Forsett vestover Prinsensgate.
Tilbake til Innholdsfortegnelsen

Tilbake til innholdsfortegnelsen