VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

Post 7: Fridthjov Anderssens vei / Rensåsgaten
Stort Bilde
Her ses området etter bombingen. Folkets hus ses oppe til venstre.

Du kommer nå til Fridthjov Anderssens vei. Denne veien utgjorde opprinnelig den øvre delen av Havnegaten, som før krigen begynte i Sjøgaten og endte ved Parkveien.

Se innover Rensåsgaten. På hjørnet nærmest deg lå telemontør Todals hus med front mot "Havnegaten". Innenfor dette huset lå forsamlingslokalet "Fram". Det var i Fram kinoeier Jørgensen åpnet sin første kino, og navnet "Fram" tok han med seg da han senere åpnet kino i Storgaten.

Neste hus var eid av hjulmaker Brembo, og siste hus ble kalt ?Lykkens borg?. Til høyre for Todals hus lå et vertikaldelt hus, plassert litt på skrå. Nærmest gaten i dette huset bodde sekretær Henning Engens familie. I den andre delen, nærmest Fredensborgveien bodde kontorsjef Alvsaker med familie. Over taket på Todals hus ser du byggmester Karlsens hus.

Alle disse husene ble truffet av brannbomber. Bare grunnmurene sto igjen. Engen / Alvsakers hus ble gjenreist relativt snart. Det ble da innredet et klasserom i huset for realskole og gymnas.

Om du vender blikket mot venstre, kan du se:

Folkets hus, som ble bygget på slutten av 1930-tallet. Også denne bygningen fikk bombetreff, men den ble restaurert i løpet av sommeren 1940. I andre etasje ble det innredet to klasserom for realskole og gymnas. Men etter få måneder rekvirerte tyskerne hele bygningen for å bruke den til blant annet offiserskasino.

I dag
Gå oppover Fr. Andersens vei til Fredensborgveien, og stopp i gatekrysset.
Tilbake til Innholdsfortegnelsen

Tilbake til innholdsfortegnelsen