VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
UTSTILLINGER
 
   
 

Temaer

I en fremstilling av historien er det ofte interessant å fordype seg i spesielle tema og hendelser. Hensikten med denne delen av vår presentasjon er å sette gjenstandene (flyene) inn i en historisk sammenheng. Museet ser det slik at de utstilte gjenstandene ikke er et mål i seg selv, men et middel i formidlingen av en spennende del av vår nære historie.

 

Den militære luftfartshistorie

Norsk sivil luftfartshistorie 1918 - 

Materialer, motorer og konstruksjoner

Avinors museum

Norsk Aeroklubb

Rednings- og Ambulansetjeneste

Polarflyging

"Hvordan kan vi fly?"  NY!