VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
AERODYNAMIKK
 
   

 
At det er krefter i strømmende luft, vet enhver som har gått eller syklet mot vinden. Gjenstander blir sugd til værs av vinden. Ja, selv hustak kan lette og fare gjennom luften. Gjenstander som beveger seg i forhold til stillestående luft blir også påvirket av krefter. Fuglene vet å utnytte dette til å fly. .

Aerodynamikk er læren om krefter og bevegelser i strømmende luft.

Hvordan kan flyene fly og styres?
Seksjonen for Aerodynamikk består av 3 små vindtunneller med tilhørende oppgaver og instruksjoner for bruk. Her kan besøkende utføre enkle aerodynamiske eksperiment, som forklarer løft, motstand og flyets bevegelsesmuligheter.

 
Løft
Utformingen av en buet vinge gjør at det blir større lufthastighet over vingen enn under. Det medfører at trykket over vingen blir lavere, fordi luftmolekylene må gå lengre vei og dermed blir det færre molekyler pr. lengdeenhet. Når vingen står på skrå får vi en trykkøkning på undersiden. Lavere trykk over vingen, d.v.s. et "sug", i tillegg til økt trykk under vingen, skaper løft.

Flyets styreorganer

Flyet styres med ror. Siden flyet må kunne styres om tre akser, er det nødvendig med tre typer ror: høyderor, sideror og balanseror. Rorene for å styre opp og
ned, høyderorene, sitter i bakkant av haleflaten. De er koblet slik at de beveger seg likt. Roret for å styre sideveis, sideroret, er plassert på den loddrette halefinnen. Rorene for å legge flyet over mot den ene eller den andre siden, balanseroret, er plassert ytterst i bakkant av vingene. De er forbundet slik at de går hver sin vei,opp/ned.


Tilbake