VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
UTSTILLINGER

 
Temaer > Avinor museum

I den sivile delen har Avinor en egen avdeling. Avinor har ansvar for sikkerheten for passasjerer og fly. Hvordan de utfører dette, kan du lære om i utstillingen.

Avinor inviterer deg på en liten "flytur" i sin utstillingsdel. Underveis kan du lære om hvordan flyene kan frakte oss trygt fra ett sted til et annet.

                  

 
Før avgang
Herfra inviterer Avinor deg på en liten flytur! 
På bagasjebåndet ruller bagasjen, og i "tårnet" kan du se hva som skjer på lufthavna mens du forbereder deg på din reise. På Billedspillet inne i avlukket, til høyre når du kommer inn porten til utstillingen, utdypes dette.

 

Flyturen
Så tar flyturen av! Hele rampen er ment som en "runde" med et fly - som til sist lander nede ved brygga og Junkeren. På de blå plansjene, (to på den første rampen, og to på den siste) beskrives det hvordan flyet kommer opp, navigerer, og med hvilke hjelpemidler det kommer seg ned på riktig sted.

Kommunikasjon
Inntil 1960 ble morsesignaler brukt som kommunikasjon mellom flyet og bakken. Slik fikk flygeren rapport om vær og forhold. Her ser du en flysikringsstasjon fra samme tid. Vi har også et mobilt Instrument Landing System fra 2. verdenskrig - det første i Norge. Dette gjorde det mulig å finne flyplassen i mørke og dårlig vær.
Ved flyplassen - og i kontrolltårnet
Blant parkerte flyhaler får du en kort oversikt over samferdselsutviklingen i vårt århundre. Her får du vite mer om hvordan flyværtjenesten fungerer. Flyværtjenesten er svært viktig for sikkerheten i lufta. Det gamle kontrolltårnet fra Bodø Lufthavn er plassert på toppen av museet. 
Tilbake