VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
UTSTILLINGER
 
   
  Temaer > Den militære historie

Den militære flygning startet i 1912. Fram til 1940 var et flertall av flyene egne konstruksjoner eller lisensbygget, både i Hærens og Marinens flyvæsen. Begge flyvåpnene slet med å bli anerkjent innad i Forsvaret. Budsjettene tillot ikke omfattende investeringer. Mot slutten av perioden ble situasjonen i Europa så spent at det ble en militær satsning også i Norge. Betydelige bestillinger av fly ble sendt i månedene før Norge ble angrepet 9. april 1940.
 
Da krigen startet var bare få fly levert. Den ulike situasjonen førte til rask nedkjemping av norske styrker. I Nord-Norge pågikk imidlertid kampen til 10. juni 1940, med de norske flyavdelinger i fremste linje.
Etter kapitulasjonen i Norge fortsatte kampene både hjemme og ute.

Hærens og Marinens Flyvåpen ble etablert i England under Forsvarets felleskommando. 
Norske fly- og bakkemannskaper opererte herifra både på norske skvadroner under engelsk kommando, og på rene engelske skvadroner (RAF).


Staute piloter poserer foran Ju88
Bildet er tatt på Sola ca 1944-45

 
En egen norsk opplæringsavdeling ble opprettet i Toronto i Canada høsten 1940 under navnet "Little Norway". Her ble det fram til 1944 utdannet flygere, navigatører og teknisk personell.
335 personer mistet livet under den norske luftmilitære innsatsen fram til 8. mai 1945.

I 1947 fikk Kontroll og Varslingssystemet sitt første radarsystem. Med dette kunne de oppdage fly uansett lys- og værforhold. I 1953 gikk Luftvernartilleriet tilbake til Hæren, derav endring i navnet til Flyvåpenet.

I 1959 ble Luftvernartilleriet igjen integrert med Flyvåpenet, navnet ble da endret til dagens Luftforsvaret.