VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
UTSTILLINGER
 
   
  Temaer > Polarflyging

Utstillingen omfatter et panorama med en DHC-3-Otter i et snølandskap (se bildet til høyre) - på forskningsoppdrag i Antarktis, og tekst og bilder om polarflygning, fra Andrees luftferd i 1897, via Amundsens luftskipsferd i 1926, til utvikling av polarnavigasjons-hjelpemidler på 1950-tallet.


Historien:

1897: Ingeniør Andrees ballongferd i Arktis endte med katastrofe. Rester av ekspedisjonen funnet 33 år senere. Funn av eksponert film og dagbøker, gjør at vi idag vet hva som skjedde.

 
1923: Roald Amundsen som vant kappløpet mot Sydpolen, mente at bruk av fly og ballonger var transportmidler for fremtidens polarekspedisjoner. Han tok sivilt flysertifikat i 1914 og gjorde flere flyforsøk i nord. På sin ferd gjennom Nordvest-passasjen med polarskuta "Maud", benyttet han et Curtiss rekognoseringsfly. Samme år ville han fly fra Wainwright i Alaska til Svalbard. Flyet, et Junkers F-13, havarerte under landing og forsøket ble stoppet.

1925: Amundsen forsøker å fly til Nordpolen med N24 og N25, to fly av typen Dornier Wal. Nødlanding på 880 nord. Besetningen brukte 25 dager på å hugge ut avgangsstripe i isen og komme tilbake til Svalbard.
  1926: Amundsen, Ellsworth, Nobile ekspedisjonen nådde Nordpolen med luftskipet "Norge" (bildet til høyre).

1929: Wilkins og Eielson fløy fra Alaska til Svalbard via Nordpolen.
Alle forsøkene på å fly over Nordpolen, var ikke bare villmannsferder. Tilsammen skaffet disse modige menn tilveie den kunnskap som dannet grunnlag for navigasjon i polare strøk. 
1957: Etter lang tids prøveflygninger møttes to SAS-fly over Nordpolen 24. februar 1957, et på vei til og et på vei fra Tokyo. Den første inter-kontinentale flyrute over Nordpolen var en realitet.

Tilbake