VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
UTSTILLINGER
 
   
 
Temaer > Rednings- og ambulansetjeneste

Redningstjenesten er en viktig samfunnsfunksjon hvor luftfarten har spilt og spilleren viktig rolle. Utstillingen består av et rednings-panorama, en Bell 47D Sioux, veggbilde av SeaKing redningshelikopter, og en avd. med tekst og bilder om organisering av redningstjenesten og hovedredningssentralen.

Hva er redningstjenesten?

Redningstjenestens oppgave er å redde menneskeliv. Det omfatter alt fra innsats ved store katastrofer til søk etter en savnet skiløper i fjellet. Redningstjenesten er en offentlig organisert virksomhet. Justisdepartementet er øverste leder for redningstjenesten. Det er 2 hovedredningssentraler - en i Stavanger, og en i Bodø.

Tidligere var redningsoppdrag et improvisert samarbeid mellom en rekke etater, organisasjoner og private selskaper. Bare flyredningstjenesten hadde en fastere organisasjons-form. Ved en ulykke i Skagerak i 1969 gjorde danske redningshelikoptre en imponerende innsats i redningsaksjonen. Det fikk norske myndigheter til å trappe opp utbedringen av redningstjenesten her til lands. Som et direkte resultat ble Hovedredningssentralene etablert i 1970.


Historie:

1922: Det første tilfelle av legetransport med fly skjedde i 1922, Marinens Flyvevæsen fløy en lege fra Hammerfest til Alta i et Hansa Brandenburg W33 fly.

1928: Luftskipet "Italia" havarerte nord av Svalbard i 1928. En større leteaksjon ble organisert, og Roald Amundsen ville også delta, i en aksjon som skulle koste ham livet. Flyet, en Latham flybåt, må ha styrtet i havet ved Bjørnøya. Nobiles ekspedisjon ble reddet etter en av de største internasjonale redningsaksjoner i Arktis.

1934: Widerøe's Flyveselskap A/S drev gjennom 30-årene og inn i det første krigsåret ambulanseflyging for egen regning og risiko, med telefonvakt dag og natt og besetning i beredskap. Viggo Widerøe fikk støtte fra Norges Røde Kors til utvikling av et ambulansefly tilpasset norske forhold, Hønningstad C5 Polar (se bildet til høyre).

1953: Forsvaret fikk sine første helikoptre i 1953: Bell 47D Sioux.
De ble anskaffet av Flyredningstjenesten og stasjonert forskjellige steder i landet.

1956: Norsk Helikopter Service A/S ble stiftet i 1956 og tok også del i ambulansetjenesten.

1970: Hovedredningssentralene ble opprettet. 10 Westland Sea King Mk. 43 ble anskaffet. Sea King er en lisensbygget britisk versjon av Sikorsky S-61.

1989: Det sovjetiske turistskipet "Maxim Gorkij" havarerer i isen vest for Svalbard med 950 personer ombord. Hovedredningssentralen i Bodø koordinerte innsats med kystvaktfartøy, 3 Sea King redningshelikopter, samt assistanse fra Helikopter Service. Ingen liv gikk tapt.

1995: 2. juledag. Russisk fiskefartøy havarerte i Barentshavet, utenfor Troms. 15 reddet, 10 omkom.

Tilbake