VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK
 
NORSK SIVIL LUFTFARTSHISTORIE 1918-
 
   
 


I perioden fram til 1920-årene
hadde flyet sin pionertid. Flyvningen som foregikk var først og fremst oppvisninger. Fly var langt fra noe nyttig kommunikasjonsmiddel, heller et middel til død eller publisitet for våghalser og eventyrere!
Fra 1920-årene og framover ser vi de første spede forsøk på anvendelse av fly som kommunikasjonsmiddel. Post og passasjer-ruter blir forsøkt med varierende hell.
 
 
1920: Prøvedrift med passasjer-rute Bergen - Haugesund - Stavanger. Lite vellykket. Ulike forsøk som ikke lykkes. Folk flest tror ikke fly vil bli noe fremtidig fremkomstmiddel.

1926: Roald Amundsen flyr over Nordpolen i luftskipet "Norge".

Inntil 1927 skal Norge ha vært det eneste landet i Europa som ikke hadde luftruter.
I 1927: Første norske kvinne, Dagny Berger, tar flysertifikat. Gidsken Jakobsen, en annen norsk kvinne tok flysertifikat i 1929. Hun startet eget flyselskap, eide fly og fløy selv.
1927: Flyvning Oslo - København - Lübeck starter. Et norsk flyselskap, Norske Luftruter AS, står for flyvningene. (Post og passasjerer.)
1934: Widerøes Flyveselskap etableres og flyr den første sjøflyruten mellom Oslo og Haugesund.
Først i 1935 blir det tillatt å bygge ut et fly-rutenett i Norge: Flyselskapet Det Norske Luftfartsselskap AS (DNL) fikk konsesjon til utbyggingen. De fikk m.a.o. enerett til rutene hos staten. Andre selskaper samarbeidet med DNL, bl.a. Widerøe. DNL startet ruteflyvningen med to fly, av typen Junkers Ju-52/3M (som kan sees i museet) og en Junkers W34.

Fram til etter 2.verdenskrig var det hovedsakelig sjøfly som ble brukt i Norge. Under 2.verdenskrig bygde tyskerne ut flyplasser til sine militære fly. Norske fly ble beslaglagt og brukt av tyskerne.
Etter krigen, i 1946, tok flyvningen til igjen. Flyplasser bygget under okkupasjonen ble benyttet av sivil luftfart.

Norsk flykonstruksjon - Hønningstad C-5 Polar. Det ble faktisk bygget noen fly i Norge rett før, under og etter krigen. C-5 Polar er et eksempel på dette. Den er konstruert av Birger Hønningstad og var ferdigstilt ved Widerøes flyverksted i 1948. Etter krigen ble mange militære fly solgt billig fra overskuddslagre. Dermed strandet planene om norsk serieproduksjon av fly.
 
  
I 50-årene bygges flyrutenettet ut for alvor. Først nå begynner flyvning som
transportmiddel å gjøre seg gjeldende som del av samferdselen. SAS etableres og får i Norge konkurranse av Braathens SAFE. Widerøes Flyveselskap oppretter ruteflygning med sjøfly i Nord-Norge, hovedsakelig med flytypene Norseman og DHC-3-Otter.
SAS prøver ut sine polarrute-flyvninger, og vinner internasjonal anerkjennelse. De åpner verdens første flyrute over den geografiske Nordpol i 1957.
I 1950- og 60-årene: Braathen SAFE foretar landinger med hjul på snødekke på
Svalbard.

1960-årene: Chartertrafikken har sin begynnelse i Norge.

I 1968 starter utbyggingen av "kortbane-nettet"med "Helgelandsruta", Widerøes får konsesjon og kjøper inn sin første DHC-6 Twin Otter. Senere utvider selskapet virksomheten på Vestlandet og i Nordnorge. Dette får stor betydning for utkantstrøkene.


Widerøes første Twin Otter, LN-LMN

I 1971 stanser Widerøes sjøflyruter i Nord-Norge helt, og kortbanenettet overtar.
Slutten av 1980-årene og inn i 1990-årene: Deregulering av lufttrafikken i Norge. Fri konkurranse på ruter i Norge for norske flyselskaper. Det førte til flere rute-avganger på enkelte strekninger (f.eks. Oslo - Bergen), men ikke nevneverdig lavere priser.

1995: Norges befolkning er blitt et "flygende folkeferd": ca. 16 millioner passasjerer flyr med fly innenlands. Ca. 1 mill. av dem er passasjerer på kortbanenettet. (Tallet inkluderer ikke flyturer til utlandet.)

Tilbake