VELKOMMEN
OM MUSEET
BESØKSINFO.
UTSTILLINGER

 

NYHETER
HVA SKJER?
SKOLE /BARN
RESTAURERING
FORSKNING
DOKUMENTASJON
KONTAKT
SØK

UTSTILLINGER
Utstillinger

Drømmen om å fly

Utstillingen og opplevelsen av temaet å fly begynner allerede i inngangspartiet på Norsk Luftfartsmuseum, før du kommer til resepsjonen/butikk. Flyvende måker og tekster henspeiler på menneskets fascinasjon over flyvende vesener, og drømmen om å fly. Myten om Ikaros, gudene Odin og Tor, engler, hekser og eventyr presenteres i fortsettelsen - som representanter for våre mange forestillinger om mektige flyvende vesener.

Drømmen blir virkelighet

I Rotunden gis det et tverrsnitt av hvordan drømmen om å fly har blitt virkelig - både internasjonalt og nasjonalt. Her vises flere måter å fly på; ballong, glider, det første styrbare flyet med motor, jet-fly og rakett, samtidig som det utgjør et tverrsnitt av luftfartsutviklingen. Den norske historien er inndelt i militær og sivil - den sivile historien føres fram til 1914. Denne spede begynnelsen av historien er preget av mye pågangsmot og dristighet, og "aeronautene" ble i første rekke regnet som artister. Norske pionerer innen luftfarten er også presentert, bl.a. Roald Amundsen, Tryggve Gran og Hjalmar Riiser-Larsen.
Rotunden viser bl.a. flyvningens utvikling fra Otto Lillienthals glidefly fra 1800-tallet til Jetflyet F-5 som ble utviklet på 60/70-tallet